สินเชื่อเครื่องจักร รถโฟล์คลิฟท์ อุปกรณ์สำนักงาน | Financial Lease

สินเชื่อเครื่องจักร รถโฟล์คลิฟท์ อุปกรณ์สำนักงาน

สินเชื่อเครื่องจักร รถโฟล์คลิฟท์ อุปกรณ์สำนักงาน

หรือรวมเรียกว่า สินเชื่อเครื่องจักร คือ สินเชื่อที่ผู้ขอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ใน เครื่องจักร รถโฟล์คลิฟท์ อุปกรณ์สำนักงาน ทั้งที่ปลอดภาระหนี้แล้วหรือยังอยู่ระหว่างผ่อนชำระ ลูกค้าสามารถนำ เครื่องจักร รถโฟล์คลิฟท์ อุปกรณ์สำนักงาน ดังกล่าว มาใช้ขอสินเชื่อได้