header
นิยตา 2024-06-27 09:05:03.031636
ภาพปก

จำนองคืออะไร

การจำนองคืออะไร ?

 

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ‘จำนองบ้าน’ หรือ ‘จำนองโฉนดที่ดิน’ แต่อาจไม่แน่ใจว่าการจำนองคืออะไร ที่จริงแล้วการจำนอง คือ การที่บุคคลหนึ่ง เรียกว่า "ผู้จำนอง" เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น บ้าน คอนโด ที่ดินเปล่า ไปจดทะเบียนไว้กับอีกบุคคลหนึ่ง เรียกว่า "ผู้รับจำนอง" เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้รับจำนอง

ส่วนสัญญาจำนอง คือ สัญญาเงินกู้ในรูปแบบหนึ่ง ที่มีการนำเอาอสังหาริมทรัพย์มาใช้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็น โฉนดที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม โรงงาน โกดัง โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เป็นต้น

 

นอกจากนั้นผู้ที่จะสามารถนำทรัพย์สินมาทำสัญญาจำนองได้ จะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ใช้ในการจำนองเท่านั้น และหากไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สิน ก็จะต้องได้รับมอบอำนาจมาจากเจ้าของทรัพย์สินโดยตรง อีกทั้งการทำสัญญาการจำนองจะต้องทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเท่านั้น

 

ทั้งนี้การจำนอง ควรทำกับ สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการในระบบ มิฉะนั้นอาจถูกเอาเปรียบโดยนายทุนนอกระบบได้