สินเชื่อรถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก รถสิบล้อ | Hire Purchase

สินเชื่อรถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก รถสิบล้อ

สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อซื้อรถใหม่รถมือสอง จัดไฟแนนซ์รถ และรีไฟแนนซ์รถ

หรือรวมเรียกว่า สินเชื่อรถแลกเงิน คือ สินเชื่อที่ผู้ขอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก รถสิบล้อ รถหัวลาก ทั้งที่ปลอดภาระหนี้แล้วหรือยังอยู่ระหว่างผ่อนชำระ ลูกค้าสามารถนำ รถยนต์ รถกระบะ รถบรรทุก รถสิบล้อ รถหัวลาก ดังกล่าว มาใช้ขอสินเชื่อได้ โดยสินเชื่อประเภทนี้ลูกค้าอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือประกอบธุรกิจก็ได้


สินเชื่อรถแลกเงิน นี้รวมข้อมูลทั้งในส่วนของ สินเชื่อบุคคล และ สินเชื่อธุรกิจ    ขอสินเชื่อออนไลน์

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกิน 15% ต่อปี