สินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน | Promissory Note

สินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ สินเชื่อระยะสั้นสำหรับใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจ โดยไม่มีต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยเน้นที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)


อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกิน 15% ต่อปี