สินเชื่อเงินกู้จำนอง ขายฝาย บ้าน สำนักงาน ที่ดิน คอนโด | Mortgage Loan

สินเชื่อจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโด

สินเชื่อบ้านแลกเงิน หรือ กู้เงินซื้อบ้านใหม่บ้านมือสอง หรือ นำสำนักงาน-โรงงานมาขอกู้เงิน

หรือรวมเรียกว่า สินเชื่อบ้านแลกเงิน คือ สินเชื่อที่ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โฉนดทั้งที่ปลอดภาระหนี้แล้วหรือยังอยู่ระหว่างผ่อนชำระ ลูกค้าสามารถนำ สำนักงาน บ้าน คอนโต อาคารพาณิชย์ ที่ดินเปล่า ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ก็สามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าว มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ โดยลูกค้าอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือประกอบธุรกิจก็ได้


สินเชื่อบ้านแลกเงิน นี้รวมข้อมูลทั้งในส่วนของ สินเชื่อบุคคล และ สินเชื่อธุรกิจ   ขอสินเชื่อออนไลน์

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกิน 15% ต่อปี