สินเชื่อส่วนบุคคล | Personal Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ สินเชื่อสำหรับผู้มีความต้องการใช้เงิน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับได้


อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันแล้วไม่เกิน 25% ต่อปี
กรณี มีทะเบียนรถเป็นประกัน รวมกันแล้วไม่เกิน 24% ต่อปี